شنبه 16 آذر 1387
یعنی باز باید بگم لعنتی
نوشته شده توسط ساسا در ساعت 14:26

کاش یه جای دیگه بود که توش بوی گند سیاست بازی آدمو خفه نمی کرد.کاش یه جایی بود که چماق بالای سر آدما نبود برای هر کاری. کاش یه جا بود که اینقدر دسیسه و حقه جور نمی کردن برای خراب کردن یه آدم... 

یا حالا که نیست کاش حداقل اون آدمه اینقدر عرضه داشت که وایسه جلوشون و از خودش دفاع کنه یا اونقدر قدرت داشت که می تونست قید این کار و امتیازات یه معاونت رو بزنه و ...